کاندیدای دکترای تخصصی حسابداری در دانشگاه تهران، بیش از 10 سابقه در حوزه حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و مدیریت ریسک در شرکت‌های داخلی، خارجی، بورسی و فرابورسی در عناوین مختلف، عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های بورسی، سابقه تدریس در دانشگاه‌های تراز اول کشور، تالیف بیش از 25 عنوان کتاب و مقاله حرفه‌ای و پژوهشی، برگزیده کتاب سال حوزه حسابرسی (سال 1400)