ارزیابی کمیته‌های حسابرسی


ارزیابی کمیته‌های حسابرسی یکی از خدمات متمایز آکادمی راهبر است. در این خدمت، متخصصان ما با ابزارها و رهنمودهای به‌روز دنیا که با شرایط کشور مطابقت داده شده، کیفیت فعالیت کمیته حسابرسی را ارزیابی می‌کنند. در صورت نیاز به این خدمت، لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید تا مشاوران ما با شما تماس گیرند.


  • {{value}}
نام شرکت/سازمان را بنویسید. نام شرکت/سازمان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نوع شرکت را انتخاب کنید.
صنعت فعالیت را بنویسید. صنعت فعالیت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ساختار شرکت را انتخاب کنید.
تعداد شرکت‌های زیرمجموعه (در صورت ساختار هلدینگی) را بنویسید. تعداد شرکت‌های زیرمجموعه (در صورت ساختار هلدینگی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد اعضای کمیته حسابرسی (شرکت اصلی) را بنویسید. تعداد اعضای کمیته حسابرسی (شرکت اصلی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت واحد حسابرسی داخلی را انتخاب کنید.
تعداد نفرات واحد حسابرسی داخلی را بنویسید. تعداد نفرات واحد حسابرسی داخلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل/تلفن را بنویسید. شماره موبایل/تلفن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...