تضمین و بهبود کیفیت


براساس استاندارد ۱۳۰۰، کلیه فعالیت‌های حسابرسی داخلی باید برنامه تضمین و بهبود کیفیت را به گونه‌ای تدوین کنند که دربرگیرنده ارزیابی‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. ارزیابی­‌های درون‌­سازمانی در قالب «پایش مستمر» و «خود-ارزیابی‌­های دوره‌­ای» و ارزیابی­‌های برون‌سازمانی (که باید دست‌کم هر پنج سال یک بار انجام شود) توسط «ارزیاب یا تیم خارجی» یا «خود-ارزیابی با تایید ارزیاب یا تیم مستقل» قابل انجام است.
برنامه تضمین و بهبود کیفیت، امکان ارزیابی انطباق فعالیت حسابرسی داخلی با «تعریف حسابرسی داخلی»، «استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی» و «آیین رفتار حرفه‌ای» را فرآهم می‌آورد. همچنین کارآیی و اثربخشی فعالیت حسابرسی داخلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و فرصت‌های بهبود را شناسایی می‌کند.
آکادمی راهبر در راستای کمک به تعالی واحدهای حسابرسی داخلیِ شرکت‌های بورسی و فرابورسی، شرکت‌های بخش خصوصی (ایرانی و خارجی) و شرکت‌های بخش عمومی، تضمین و بهبود کیفیت را به عنوان یکی از خدمات تخصصی خود تعریف کرده است. به‌منظور دریافت این خدمت می‌توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید تا در اسرع وقت، متخصصان ما با شما در ارتباط باشند. 


  • {{value}}
نام شرکت/سازمان را بنویسید. نام شرکت/سازمان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نوع شرکت/سازمانی را انتخاب کنید.
اندازه سازمان (بر اساس نیروی انسانی) را انتخاب کنید.
تعداد پروژه در سال را بنویسید. تعداد پروژه در سال را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
واحد حسابرسی داخلی را انتخاب کنید.
تعداد نفرات واحد حسابرسی داخلی (با احتساب مدیر) را بنویسید. تعداد نفرات واحد حسابرسی داخلی (با احتساب مدیر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت کمیته حسابرسی را انتخاب کنید.
سابقه ارزیابی واحد حسابرسی داخلی توسط متخصصان برون‌سازمان را انتخاب کنید.
شماره تماس را بنویسید. شماره تماس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ایمیل را بنویسید. ایمیل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سمت فرد مرتبط برای پیشبرد پروژه را بنویسید. سمت فرد مرتبط برای پیشبرد پروژه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...