دوره‌های آفلاین


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

بررسی استاندارد 2060 حسابرسی داخلی با عنوانِ گزارشگری به مدیریت ارشد و هیئت‌مدیره - رایگان

بررسی استاندارد 2060 حسابرسی داخلی با عنوانِ گزارشگری به مدیریت ارشد و هیئت‌مدیره - تشریح مواردی که حسابرسان داخلی باید در تعامل با هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد پیرامون گزارشگری خود مدنظر قرار دهند.

دسته‌بندی