منتورشیپ


کاتالوگ دوره رایگان منتورشیپ آکادمی راهبر را می‌توانید از این‌جا دانلود فرمایید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام دانشگاه محل تحصیل را بنویسید. نام دانشگاه محل تحصیل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/02/27
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
خدمت نظام وظیفه (آقایان) را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
میزان سابقه کار (به ماه) را بنویسید. میزان سابقه کار (به ماه) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ساعات قابل اختصاص به برنامه در هفته را بنویسید. ساعات قابل اختصاص به برنامه در هفته را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تسلط به زبان انگلیسی را انتخاب کنید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پروفایل لینکدین (در صورت وجود) را بنویسید. آدرس پروفایل لینکدین (در صورت وجود) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
فایل رزومه (اختیاری) را انتخاب کنید.
انگیزه حضور در این برنامه (حداکثر در 5 خط) را بنویسید. انگیزه حضور در این برنامه (حداکثر در 5 خط) را کوچک‌تر از 3000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...